CZYM JEST OPŁATA MOCOWA?

Opłata mocowa jest narzucona na odbiorców końcowych energii elektrycznej i jest mechanizmem wynagradzania wytwórców energii za utrzymywanie dyspozycyjności.

Opłata mocowa
Opłata mocowa

ILE WYNOSI OPŁATA MOCOWA?

Wysokość opłaty mocowej będzie wynosić 76,2 zł za każdą MWh zużytą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Może to wynosić nawet 20% całkowitych kosztów przeznaczanych na energię elektryczną.

JAK UNIKNĄĆ OPŁATY MOCOWEJ?

Opłata mocowa jest składową opłaty dystrybucyjnej, a więc związana jest z energią pobraną i zużytą bezpośrednio z sieci. W celu zmniejszenia opłaty mocowej należy zatem zmniejszyć pobór energii z sieci. Odpowiedzią są inwestycje zmniejszające zużycie energii zakładu lub wytwarzanie i autokonsumpcja energii ze źródeł OZE czy kogeneracji.

Opłata mocowa

KTÓRE INWESTYCJE SIĘ OPŁACAJĄ?

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie należy przeprowadzić analizy w oparciu o realne zapotrzebowanie przedsiębiorstwa. Jeżeli jako duże przedsiębiorstwo jesteś zobowiązany do realizacji audytu energetycznego to w tym roku odpowiednio zaplanuj działania.

Więcej informacji o obowiązkowym audycie energetycznym na stronie www.audytprzedsiebiorstwa.pl

JAK ZACZĄĆ?

Idealnym startem jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa typu walk-through lub zdalny. Pozwolą one wstępnie zweryfikować potrzeby energetyczne przedsiębiorstwa, a także zidentyfikują inwestycje w efektywność energetyczną lub we własne źródła wytwórcze. Na podstawie takiego opracowania można przejść do bardziej szczegółowych analiz.

Opłata mocowa

MIERZ, ZARZĄDZAJ, WERYFIKUJ

Odpowiednie system monitoringu energii udziela informacji, co pozwala na zarządzanie poborem energii elektrycznej w godzinach największego zapotrzebowania na moc oraz weryfikowanie naliczonej wysokości opłaty mocowej.

Dzięki dostępowi do danych o poborze energii odbiorca ma możliwość optymalizować procesy technologiczne, przesunąć zapotrzebowanie na godziny pozaszczytowe i w ten sposób obniżyć opłatę.

DO KOGO SKIEROWANA JEST USŁUGA?

Wszystkich, którzy szukają oszczędności.

Opłata mocowa